Korištenje Propolisa

Upotreba propolisa:

Skupljanje propolisa

Propolis je mješavina smolastih sastojaka drveća koji se luče tijekom proljeća i ljeta. Riječ propolis je kovanica grčkih riječi pro – pred i polis – grad. Ovu mješavinu pčele koriste za higijenu košnice, oblaganje saća te zatvaranje nastalih pukotina u njima.
Propolis djeluje antibakterijski, antivirusno, protiv upalno, antioksidativno, anestetički i imunostimulativno, a kao ljekovito sredstvo koristi se više od 2 tisućljeća.
Danas se zna da je propolis sastavljen od preko dvjesto sastojaka, da uz ostale u sebi sadrži više od 20 minerala i 7 vitamina. Koristi se u različitim područjima medicine, kao kod različitih kožnih bolesti, tako i kod dišnih i upalnih bolesti. Važan je i sinergistički učinak s nekim antibioticima, ćije djelovanje pojačava i do 100 puta.
Jedan od najveć‡ih problema vezanih uz primjenu propolisa svakako je varijabilnost njegova sastava, koja ponajviše zavisi od područja obitavanja pčelinjih zajednica.

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment